SAKORI OBI, KIMONO SASH WOVEN FROM SHREDDED COTTON 1930-40

SRI THREADS


  • Vintage Japanese fabric
  • Kimono sash woven from shredded cotton
  • Obi measures approximately 125" x 7.5"

Related Items